Trädgårdsrådgivning och planering av trädgård
Gröna rum
för alla sinnen
 
 
 
 
 

Är du nybliven hus- och trädgårdsägare? Står du i begrepp att planera och anlägga tomt och trädgård?
Eller har du / ni en gammal trädgård som behöver förnyas? I många lägen kan man behöva hjälp utifrån.
TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Vi träffas i er trädgård under ca 2 timmar då vi tittar både på helheten och växterna. Vi bollar idéer och ni har möjlighet att ställa frågor. En trädgårdsrådgivning kan ge inspiration och tips, och förslag på hur du skall komma vidare. Det kan vara ett första steg till en förändring av trädgården. Eventuella skisser som görs under besöket behåller ni.
TRÄDGÅRDSDESIGN
Vi träffas flera gånger och hinner skissa och diskutera olika lösningar och växtval. Vi går igenom trädgårdens utformning grundligt i flera steg. En trädgårdsdesign kan innefatta en planering av hela trädgården eller en del av den, t.ex. en rabatt eller ett entréparti. Till första träffen tar ni fram en skalenlig ritning över tomten.
I en färdig trädgårdsdesign får du en trädgårdsplan, i vilken ingår ritning och växtlista med växtpresentation. Önskar du plussa på med anläggningsplan för tomten, och skötselråd för växterna, kan jag komplettera med det, liksom idébilder. Vi kan också komma överens om kontakt med anläggare och uppföljning.
ÖVRIGA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER
Jag kan erbjuda kurser och föredrag i trädgårdsplanering och beskärning. Är ni en Bostadsrättsförening eller Fastighetsföretag, kan jag erbjuda utbildning och handledning av personal. Behöver ni en skötselplan för era grönytor och rabatter, kan ni få hjälp att upprätta en sådan. Önskar ni planera för en sinnesstimulerande hälsoträdgård till ett vårdhem, så ordnar vi det.
För prisuppgift, maila kerstin@gronalundgren.se eller
ring 070-268 66 42.
Kerstin Lundgren
Trädgårdsdesigner
& trädgårdsmästare
Företaget finns i Värnamo och Lerum.Kerstin Lundgren i Värnamo, Jönköpings län, SE på Houzz